Ana Sayfa Blog Sayfa 42

Son Posta Gazetesi

  27 Temmuz 1930 tarihinde Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasından(12 Ağustos 1930) birkaç hafta önce basın hayatına giren Son Posta gazetesi, Zekeriya Sertel, Selim Ragıp Emeç...
Dağlık Karabağ Sorunu

Dağlık Karabağ Sorunu Nedir?

  Azerbaycan ve Ermenistan arasında yaşanan Dağlık Karabağ sorunun başlangıçı 19. yüzyıla kadar gitmektedir.   Azerbaycan toprakları içinde yer alan ve nüfusunun büyük çoğunluğu Türk olan...

Kıta Sahanlığı Sorunu Nedir?

Kıta Sahanlığı Sorunu Kıta sahanlığı nedir? Kıta sahanlığı kavramı bir ülkenin topraklarının deniz altındaki devamını ifade eder. Dolayısıyla bir kıyıya sahip olan her devlet, kıta sahanlığına...

Sultan Galiyev Kimdir? Kısaca Hayatı ve Fikirleri

  Sultan Galiyev (1882-19409, Başkurdistan’ın Kırmıskalı köyünde doğmuştur. 1905’te Kazan’daki Tatar Pedogoji Enstitüsünü bitirerek değişik köylerde öğretmenlik, Ufa Belediye Kütüphanesinde memurluk yapmış; Ufa’daki gazetelerde takma...

Bizans Dini Mimarisinde Kullanılan Bazı Kavramlar ve Bu Döneme Ait Önemli Kiliseler

Litürji: Bir dinîn törenlerine ve tapınma biçimine ilişkin kuralların tümüdür. Litürjik sözcüğü ise litürjiye ilişkin olguları niteler. Katakomp: Roma’da ilk Hristiyanların içinde toplanıp tapındıkları yer altı...

Bilgimizin Kaynağı Nedir? Sorusuna Filozofların Verdiği Cevaplar

  PLATON'UN BİLGİ ANLAYIŞI:   Sokratesʼin öğrencisi olan Platon, rasyonalist bir filozoftur.   Ona göre genel geçer, zorunlu ve kesin bilgi doğuştan gelir. Bu bilgiler ancak akılla elde...
Osmanlı ve Anadolu

Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Rumeli’de kuvvetlendikten sonra Anadolu’yu da içine alan Osmanlı İmparatorluğu’nun ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge Rumeli’dir.   Osmanlı İmparatorluğu Rumeli’de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki,...

Fetret Nedir? Ne Demektir?

Fetret sözcüğü, “zaaf, gevşeme, gücünü ve tesirini kaybetme” anlamlarına gelir. Dini literatürde “fetret”, Hz. İsa ile Hz. Muhammed arasında geçen dönemin adıdır. Tasavvufta, müritlerin...

Celali İsyanı Kısaca Nedir?

Celali İsyanı ifadesi, Yavuz Sultan Selim zamanında meydana gelen bir isyandan kaynaklanır. Sultan Selim döneminde meydana gelen bu isyan, bütün Osmanlı tarihine damgasını vurdu. Bozoklu...

Varoluşculuk Nedir? Kısaca Varoluşcu Felsefe (Egzistansiyalizm)

Türkçeye “varoluşçuluk” olarak çevrilen egzistansiyalizm (exister), öncelikle felsefî bir düşünüş veya hareketin adıdır.   Başlangıcını veya temellerini Blaise Pascal, Bergson hatta Sokrates’e kadar götürenler olmakla...