Ana Sayfa Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi hakkında kısa bilgiler.

Ankara Savaşı (1402): Kısaca Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları

Ankara savaşı, 28 Temmuz 1402 tarihinde Ankara yakınlarında bulunan Çubuk Ovası’nda gerçekleşmiş, savaşı Osmanlı Devleti kaybetmiştir.   Dönemin padişahı Yıldırım Beyazıt’tır.   Osmanlı Devleti’nin Anadolu'da genişleme ve merkezi...

Kısaca Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çıkması ve İstanbul’un Fethi

Bu yazımızda kısaca Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, tahta çıkması ve İstanbul'u fethetmesi gibi konulara değineceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in Tahta Çıkmadan Önceki Hayatı   Fatih Sultan...

Zitvatorok Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması, 1606 yılında Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi'nde Avusturya ile imzalanmıştır.   Dönemin Osmanlı padişahı Sultan I. Ahmed; Avusturya kralı ise Arşidük II. Rudolf’dur.   Osmanlı Devleti ile...

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında imzalanan antlaşmalardır.   Padişah II. Abdülhamit dönemi gelişmesidir.    93 Harbi;  31 Ocak 1878'de...

Doğu Sorunu Nedir? Kısaca Şark Meselesi

Doğu Sorunu en basit ifadesiyle Osmanlı Devleti’nin paylaşılması sorunudur. Şark meselesi olarak da bilinir.   Bu sorun, 19. Yüzyılın başlarından itibaren Avrupa diplomasinin en önemli gündem...

Divan-ı Hümayun Nedir? Genel Özellikleriyle Divan-ı Hümayun

Divan-ı Hümayun Nedir? Divan-ı Hümayun, Osmanlı Devletinde devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı yerdir. Devlet işlerinde birinci derecede sorumlu olan bir organ olan Divan-ı Hümayun'u günümüzdeki...

Osmanlı Borçları Sorunu Nedir?

Osmanlı Borçları Sorunu özellikle ilk dış borcun alındığı 1854 Kırım Savaşı’ndan itibaren ortaya çıkmış bir sorundur. Bu dış borçlar Osmanlı maliyesinin...

Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Hicaz Demiryolu Projesi, İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanan bir demiryolu ulaşım ağı kurma projesidir.   Padişah II. Abdülhamid tarafından 2 Mayıs 1900'de onaylanmış, 1 Eylül 1908’de...

Osmanlı Devletinde Gerileme Dönemi Islahatları ve Özellikleri

Osmanlı Devleti’nde gerileme döneminin 1699 Karlofça Barış Antlaşması’yla başladığı ve bu dönemin Sultan III. Selim’in tahta çıktığı ve ayrıca Avrupa’da Fransız İhtilali’nin başladığı 1789’a...

2. Mahmut Dönemi Islahatları Kısaca Nelerdir?

İkinci Mahmut, 3. Selim’in ardından tahta çıkmıştır. 30. Osmanlı Padişahı olup babası Sultan 1. Abdülhamit’tir. 1808'de tahta çıkan II. Mahmut, 1839'daki ölümüne dek yaklaşık 31 yıl...