Ana Sayfa Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi hakkında kısa bilgiler.

Osmanlı Anadolu’yu İhmal Etti Mi?

Rumeli’de kuvvetlendikten sonra Anadolu’yu da içine alan Osmanlı İmparatorluğu’nun ana siyasi organizasyonunu sağladığı bölge Rumeli’dir.   Osmanlı İmparatorluğu Rumeli’de öylesine sağlam bir yapı kurmuştur ki,...

Çanakkale Savaşı: Tarihi Önemi, Nedenleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi

Çanakkale Savaşı,19 Şubat 1915'de başlayıp, 8/9 Ocak 1916'da sona eren  savaştır. Birinci Dünya Savaşı sırasında gerçekleşen bu savaş, deniz ve kara savaşı olmak üzere...

Kırım Tatarları ve Nogayların Anadolu’ya Göçleri

İnsanların göç etmelerinin yani bir yerden kalkıp başka yerlere yerleşmelerinin, ana yurtlarını terk edip kendilerine yeni yurtlar aramalarının tarih boyunca değişik nedenleri (iklim değişiklikleri,...

Kısaca Fatih Sultan Mehmet’in Tahta Çıkması ve İstanbul’un Fethi

Bu yazımızda kısaca Fatih Sultan Mehmet'in hayatı, tahta çıkması ve İstanbul'u fethetmesi gibi konulara değineceğiz. Fatih Sultan Mehmet'in Tahta Çıkmadan Önceki Hayatı   Fatih Sultan...

Osmanlı Neden Geriledi?

Yeniçağların yarattığı gümüş enflasyonu, denizaşırı ticaret gemicilik ve ateşli silahlar teknolojisindeki gelişmeler, Osmanlı toplumsal siyasal düzenini sarsan olaylardı. Ayrıca ülkede tımar sisteminin bozulması, Balkanlar...

Tımar Sistemi Nedir? Kısaca Özellikleri, Amaçları ve Bozulması

Tımar Sisteminin Özellikleri ve Amaçları   Osmanlı idari ve askeri teşkilatlanmasının temel ayaklarından biri olan Tımar sistemi, Selçuklular zamanında uygulanan "İkta Sistemi" nin Osmanlı'daki karşılığıdır.     "Dirlik...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyet, Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908’de ilan edildi.  

Birinci Meşrutiyet (23 Aralık 1876): Kısaca Önemi ve Özellikleri

Birinci Meşrutiyet Dönemi, Kanun-i Esasi’nin 23 Aralık 1876’da Padişah II. Abdülhamit tarafından ilan edilmesiyle başlar.   1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) başlamasını bahane eden II....

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmalarının Kısaca Maddeleri ve Aralarındaki Farklar

Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları, 93 Harbi sonucunda Osmanlı Devleti ve Rus Çarlığı arasında imzalanan antlaşmalardır.   Padişah II. Abdülhamit dönemi gelişmesidir.    93 Harbi;  31 Ocak 1878'de...

Zitvatorok Antlaşması: Kısaca Tarihi Önemi ve Maddeleri

Zitvatorok Antlaşması, 1606 yılında Osmanlı Devletinin Duraklama Dönemi'nde Avusturya ile imzalanmıştır.   Dönemin Osmanlı padişahı Sultan I. Ahmed; Avusturya kralı ise Arşidük II. Rudolf’dur.   Osmanlı Devleti ile...