Ana Sayfa Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi

Osmanlı Tarihi hakkında kısa bilgiler.

Senedi İttifak: Kısaca Önemi ve Özellikleri

Senedi İttifak, Osmanlı İmparatorluğu tarihinde anayasal nitelikteki ilk belge olarak kabul edilir.   1808 yılında kabul edilen Senedi İttifak, bir giriş, yedi madde ve bir...

Birinci Meşrutiyet (23 Aralık 1876): Kısaca Önemi ve Özellikleri

Birinci Meşrutiyet Dönemi, Kanun-i Esasi’nin 23 Aralık 1876’da Padişah II. Abdülhamit tarafından ilan edilmesiyle başlar.   1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’nın (93 Harbi) başlamasını bahane eden II....

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca Balkan Savaşları

Balkan Savaşlarının Nedenleri  Balkanlar, özellikle 19. yüzyılın başlarından itibaren sadece Osmanlı'nın değil neredeyse tüm Avrupa'nın en sorunlu ve kritik coğrafyalarından biri konumuna gelmişti.   Osmanlı'ya "hasta...

Nedenleri ve Sonuçlarıyla Kısaca 2. Meşrutiyetin İlanı

2. Meşrutiyet, Padişah II. Abdülhamit tarafından 23 Temmuz 1908’de ilan edildi.  

Osmanlı Neden Yıkıldı? Maddeler Halinde Osmanlı Devletinin Gerileme ve Yıkılma Nedenleri

Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşü kolay olmamış, Osmanlı Devletinin gerilemesi ve yıkılışı birçok iç ve dış nedenin bir araya gelmesiyle uzun bir sürecin sonunda gerçekleşmiştir.   17....

Mondros Mütarekesi Hakkında Kısaca Bilgi

Mondros Ateşkes Antlaşması ya da Mondros Mütarekesi olarak bilinen anlaşma 30 Ekim 1918’de, Ege Denizinin Limni Adasında bulunan Mondros limanındaki Agamennon zırhlısında imzalandı.   Mondros Mütarekesinin...

Hicaz Demiryolu Projesi Hakkında Kısaca Bilgi

Hicaz Demiryolu Projesi, İstanbul’dan Medine’ye kadar uzanan bir demiryolu ulaşım ağı kurma projesidir.   Padişah II. Abdülhamid tarafından 2 Mayıs 1900'de onaylanmış, 1 Eylül 1908’de...

Fetret Devri Kısaca Nedir?

Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nda yenilgiye uğramasının ve Yıldırım Beyazıt’ın Timur tarafından esir edilmesinin ardından bir taht kavgasının içine düşmüştür.   Yıldırım Bayezid’in dört oğlu yani...

Osmanlı Şeriat Devleti midir?

Osmanlı Devleti için “Laik bir devlettir.” ya da ya da “ Bir şeriat devletidir.” gibi kesin yargılarda bulunmak oldukça zordur.   Ancak 17. ve 18....

Jön Türkler Hakkında Kısa Bilgi

Jön Türklerin Amacı   Osmanlı Devletinde kurulan ilk etkili muhalefet örgütü Genç Osmanlılar Cemiyeti’dir.   Genç Osmanlılar Cemiyetini kuran ve Jön Türkler olarak da adlandırılan isimlerin tamamı...