Hollanda Hastalığı Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Hollanda Hastalığı; bir ülkede yeni bir doğal kaynağın bulunması ya da sahip olunan doğal kaynakların fiyatının artması sonucunda ülkeye giren yabancı para miktarının artması ve buna mukabil ülkenin yerel para biriminin aşırı değer kazanması sonucunda ortaya çıkan negatif gelişmeleri anlatmakta kullanılan bir kavramdır.  Hollanda Hastalığı kavramı,  ilk kez 1977 yılında The Economist Dergisinde yayınlanan bir… Okumaya devam et Hollanda Hastalığı Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Özellikleri

Tam rekabet piyasası, alıcı ve satıcıların belli koşullar altında ve hiçbir engel olmadan mübadelede bulunabildikleri piyasa ortamını tanımlar.    Büyük oranda varsayımlar üzerine kurulmuş olan “tam rekabet piyasası” kavramının gerçek hayatta bir karşılığının bulunduğunu söylemek zordur.   Kavram, genellikle iktisat biliminde farklı piyasa tiplerinin anlaşılmasında kullanılan teorik bir varsayımdan ibarettir.    Tam rekabet piyasasının dört… Okumaya devam et Tam Rekabet Piyasasının Tanımı ve Özellikleri

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Engel Kanunu Nedir? Tanımı ve Temel Varsayımı

Engel Yasası, bir tüketicinin gıdasal mallara gelirindeki artış oranından daha az oranda harcama yaptığını gösteren iktisat prensibidir.    Ernst Engel tarafından gelir-tüketim ilişkisini açıklamak için ortaya atılan kanun, 1857 yılında Belçikalı aileler üzerinde yapılan bir araştırmaya dayanır. Engel, bu araştırma sonucunda elde ettiği bulguları, daha sonra kendi adıyla anılacak olan “Engel Eğrisi (Engel Fonksiyonu)” yardımıyla… Okumaya devam et Engel Kanunu Nedir? Tanımı ve Temel Varsayımı

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Marjinal Fayda Kavramı Kısaca Nedir?

Marjinal sözcüğü günlük dilde genellikle “aykırı, farklı” gibi anlamlarda kullanılıyor olsa da, iktisat literatüründe “son birim” anlamına gelmektedir.    İktisat biliminde yani ekonomide marjinal kavramı, “son kullanılan, son eklenen ya da son çıkarılan birimi” ifade eder ve bir mal ya da hizmetin sağladığı faydanın ölçülmesinde kullanılır.    Bu bağlamda marjinal fayda kavramı, bir mal ya… Okumaya devam et Marjinal Fayda Kavramı Kısaca Nedir?

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış

Enflasyon Nedir? Kısaca Tanımı, Hesaplanması ve Enflasyon-Faiz İlişkisi

Fiyatlar genel düzeyinde ortaya çıkan sürekli artışa enflasyon denir.    Daha açık bir ifadeyle enflasyon, birkaç mal ya da hizmetin fiyatında meydana gelen artış değil, bir ekonomide kullanılan mal ve hizmetlerin genelinden ortaya çıkan ve devamlılığı olan bir artıştır.   Enflasyonun en önemli sonucu, paranın satın alma gücünü düşürmesidir.   Yani enflasyon daha çok parayla… Okumaya devam et Enflasyon Nedir? Kısaca Tanımı, Hesaplanması ve Enflasyon-Faiz İlişkisi

Yayım tarihi
Ekonomi olarak sınıflandırılmış