Ali Çetinkaya Kimdir?

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından asker ve siyaset adamı Ali Çetinkaya, 1878’de Afyon’da doğdu. 1898 yılında harp okulunu bitirdi. Rumeli’de sınır karakollarında görev yapmasının ardından 1911’de, Rumeli’den Derne’ye geçti. Ali Çetinkaya, burada Mustafa Kemal ile birlikte, Trablusgarp’a saldıran İtalyanlara karşı savaştı. Ali Çetinkaya’nın hayatına dair diğer önemli noktalar ise şunlardır:

 

  •  Birinci Dünya Savaşı’nda Irak, Kafkasya ve Makedonya cephelerinde görev yapan Ali Çetinkaya, 1917’de Yarbaylığa yükseldi. Mondros mütarekesinin ardından Ayvalık bölge komutanlığına atandı.

 

  •  29 Mayıs 1919’da Ayvalık’a ulaşan Yunan askerlerini, emrindeki 172. Alayla birlikte geri püskürterek Kurtuluş Savaşı’nın ilk askeri başarısını elde etti. Ali Çetinkaya, ayrıca bölge halkını da örgütlemek suretiyle direniş hareketlerinin yayılmasına öncülük etti.

 

  •  Siyaset yaşamına 1907’de Manastır’da İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne girerek atıldı.

 

  •  Ocak 1920’de toplanan son Osmanlı meclisinde Afyon mebusu olarak yer aldı. Ancak 16 Mart 1920’de İstanbul’un işgal edilmesi üzerine, Kuvay-i Milliye yanlısı olduğu gerekçesiyle İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü. Sürgün dönüşü Ankara’ya geçti ve TBMM’ye katıldı.

 

  •  TBMM’nin ikinci döneminde Afyon mebusu seçilerek meclise giren Ali Çetinkaya, Atatürk’e karşı gerçekleştirilen İzmir Suikastı girişiminin ardında 1925’te kurulan Ankara İstiklal Mahkemesi’nin başkanlığını yaptı.

 

  •  Ayrıca 1934-39 arası dönemde Bayındırlık Bakanlığı; 1939-40 arası dönemde ise ulaştırma bakanlığı görevlerinde bulunan Ali Çetinkaya, 21 Şubat 1949’da 71 yaşında İstanbul’da vefat etti.

 

Görüş ve Önerileriniz İçin